Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Xã Thọ Phú triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu cho TNNĐ trong toàn xã năm 2023

Ngày 25/09/2023 16:15:32

Xã Thọ Phú triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu cho TNNĐ trong toàn xã năm 2023

 Thực hiện Công văn số 4552/UBND-LĐTBXH, ngày 05/9/2023 của UBND huyện Triệu Sơn, về việc tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Công văn số 3001/LĐTBXH-TE, ngày 03/8/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về việc tổ chức tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thiết thực, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ngày 19/9/2023  UBND xã Thọ Phú ban hành Kế hoạch  tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023 cho thiếu niên, nhi đồng trong toàn xã.

          Theo đó, UBND xã giao cho Công chức Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương có liên quan triển khai các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuyên truyền về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu trên địa bàn xã. Trong đó nhấn mạnh đến việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung: Luật trẻ em, Nghi quyết số 121/2020/QH 14 của Quốc hội về tiếp tục tang cường hiệu lực, hiệu quả về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

          UBND xã tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương và bảo đảm an toàn cho trẻ em; bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em của địa phương.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em. Tổ chức các chương trình vui đón Tết Trung thu, các hoạt động nghệ thuật, vui chơi an toàn, lành mạnh phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương để góp phần gìn giữ, phát huy văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm; đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em trên địa bàn quản lý./.

                                                                                                                          Người thực hiện: Lê Cảnh -VP

Xã Thọ Phú triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu cho TNNĐ trong toàn xã năm 2023

Đăng lúc: 25/09/2023 16:15:32 (GMT+7)

Xã Thọ Phú triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu cho TNNĐ trong toàn xã năm 2023

 Thực hiện Công văn số 4552/UBND-LĐTBXH, ngày 05/9/2023 của UBND huyện Triệu Sơn, về việc tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Công văn số 3001/LĐTBXH-TE, ngày 03/8/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về việc tổ chức tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thiết thực, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Ngày 19/9/2023  UBND xã Thọ Phú ban hành Kế hoạch  tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023 cho thiếu niên, nhi đồng trong toàn xã.

          Theo đó, UBND xã giao cho Công chức Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương có liên quan triển khai các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuyên truyền về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu trên địa bàn xã. Trong đó nhấn mạnh đến việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung: Luật trẻ em, Nghi quyết số 121/2020/QH 14 của Quốc hội về tiếp tục tang cường hiệu lực, hiệu quả về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

          UBND xã tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương và bảo đảm an toàn cho trẻ em; bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em của địa phương.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em. Tổ chức các chương trình vui đón Tết Trung thu, các hoạt động nghệ thuật, vui chơi an toàn, lành mạnh phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương để góp phần gìn giữ, phát huy văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 

Chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm; đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm không phù hợp với trẻ em trên địa bàn quản lý./.

                                                                                                                          Người thực hiện: Lê Cảnh -VP