Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Xã Thọ Phú bám sát tình hình cơ sở, khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài

Ngày 10/06/2022 10:14:03

Đảng uỷ, UBND xã cùng các ngành, đoàn thể đã đi kiểm tra và chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cùng với các thôn khắc phục ngay các hậu quả do mưa lớn gây ra.

 Trong 3 ngày (từ ngày 21/-24/5) xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. ở Thanh Hoá. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 300-500mm. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, mưa to đã gây thiệt hại về nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Trong đợt mưa đã gây ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân trong xã: Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích bị thiệt hại trên 70% trở lên khoảng 17,15 ha chủ yếu là diện tích lúa, diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại từ 30 đến 70% 2,3 ha, diện tích rau và màu các loại thiệt hại trên 70% trở lên 1.9 ha. Về thủy sản, tổng diện tích thiệt hại khoảng 13 ha, gồm diện tích nuôi cá truyền thống.   

          Trước tình hình đó, Đảng uỷ, UBND xã cùng các ngành, đoàn thể đã đi kiểm tra và chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cùng với các thôn khắc phục ngay các hậu quả do mưa lớn gây ra; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ , xử lý môi trường sau lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân. Thống kê, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND huyện đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời người dân ổn định cuộc sống.

           Những đợt mưa trái mùa, diễn biến bất thường và không theo bất kỳ quy luật nào, đây cũng là biểu hiện của tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay; chính vì vậy, mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn cộng đồng phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động các giải pháp, phương án để kịp thời khắc phục, đối phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
                                                                                                 Vp xã Thọ Phú

 

Xã Thọ Phú bám sát tình hình cơ sở, khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài

Đăng lúc: 10/06/2022 10:14:03 (GMT+7)

Đảng uỷ, UBND xã cùng các ngành, đoàn thể đã đi kiểm tra và chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cùng với các thôn khắc phục ngay các hậu quả do mưa lớn gây ra.

 Trong 3 ngày (từ ngày 21/-24/5) xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. ở Thanh Hoá. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 300-500mm. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, mưa to đã gây thiệt hại về nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Trong đợt mưa đã gây ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân trong xã: Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích bị thiệt hại trên 70% trở lên khoảng 17,15 ha chủ yếu là diện tích lúa, diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại từ 30 đến 70% 2,3 ha, diện tích rau và màu các loại thiệt hại trên 70% trở lên 1.9 ha. Về thủy sản, tổng diện tích thiệt hại khoảng 13 ha, gồm diện tích nuôi cá truyền thống.   

          Trước tình hình đó, Đảng uỷ, UBND xã cùng các ngành, đoàn thể đã đi kiểm tra và chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cùng với các thôn khắc phục ngay các hậu quả do mưa lớn gây ra; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ , xử lý môi trường sau lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân. Thống kê, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND huyện đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời người dân ổn định cuộc sống.

           Những đợt mưa trái mùa, diễn biến bất thường và không theo bất kỳ quy luật nào, đây cũng là biểu hiện của tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay; chính vì vậy, mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn cộng đồng phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động các giải pháp, phương án để kịp thời khắc phục, đối phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
                                                                                                 Vp xã Thọ Phú