Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Xã Thọ Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hoà giải ở cơ sở

Ngày 16/08/2023 16:56:08

Thực hiện Kế hoạch số: 3093/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc tổ chức 10 năm thi hành luật Hòa giải ở cơ sở. Sáng nay ngày 16 tháng 8 năm 2023 được sự thống nhất của thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân xã Thọ Phú đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

 

Về dự hội nghị phía huyện có đồng chí Lê Thị Phương, trưởng phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực  HĐND , thường trực ủy ban nhân dân, các đồng chí cán bộ công chức, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể và thành viên của 06 tổ hòa giải ở 06 đơn vị thôn

hình ảnh toàn cảnh hội nghị.jpg
                     Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân và là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Công tác hòa giải góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 20/6/2013 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014

hình ảnh khen thưởng tại hội nghị.jpg
Hình ảnh: Tuyên dương, khen thưởng các tổ hoà giải đã có thành tích suất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở

Tính đến nay, trên địa bàn xã đã có 06 tổ hòa giải trên  06 thôn  với 42 hòa giải viên;  Mỗi tổ hòa giải trung bình có từ 5-7 thành viên, hầu hết là người có uy tín, người hiểu biết pháp luật tham gia. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở luôn gắn với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, việc bầu và miễn nhiệm tổ trưởng, tổ viên tổ hòa giải được thực hiện nghiêm túc theo đúng theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành.

hình ảnh đồng chí phương phát biểu tại hội nghị.jpg
Đồng chí: Lê Thị Phương- Trưởng phòng tư pháp huyện Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thị Phương trưởng phòng Tư pháp nhấn mạnh: Địa phương cần chú trọng tới việc cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật tại xã để có nguồn văn bản cho các hòa giải viên tham khảo. Đặc biệt, cần tăng cường phổ biến sâu rộng pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân. Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở. 
                                                                                                           

Xã Thọ Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hoà giải ở cơ sở

Đăng lúc: 16/08/2023 16:56:08 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số: 3093/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc tổ chức 10 năm thi hành luật Hòa giải ở cơ sở. Sáng nay ngày 16 tháng 8 năm 2023 được sự thống nhất của thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân xã Thọ Phú đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

 

Về dự hội nghị phía huyện có đồng chí Lê Thị Phương, trưởng phòng Tư pháp huyện Triệu Sơn

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực  HĐND , thường trực ủy ban nhân dân, các đồng chí cán bộ công chức, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể và thành viên của 06 tổ hòa giải ở 06 đơn vị thôn

hình ảnh toàn cảnh hội nghị.jpg
                     Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân và là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Công tác hòa giải góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 20/6/2013 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014

hình ảnh khen thưởng tại hội nghị.jpg
Hình ảnh: Tuyên dương, khen thưởng các tổ hoà giải đã có thành tích suất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở

Tính đến nay, trên địa bàn xã đã có 06 tổ hòa giải trên  06 thôn  với 42 hòa giải viên;  Mỗi tổ hòa giải trung bình có từ 5-7 thành viên, hầu hết là người có uy tín, người hiểu biết pháp luật tham gia. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở luôn gắn với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, việc bầu và miễn nhiệm tổ trưởng, tổ viên tổ hòa giải được thực hiện nghiêm túc theo đúng theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành.

hình ảnh đồng chí phương phát biểu tại hội nghị.jpg
Đồng chí: Lê Thị Phương- Trưởng phòng tư pháp huyện Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thị Phương trưởng phòng Tư pháp nhấn mạnh: Địa phương cần chú trọng tới việc cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật tại xã để có nguồn văn bản cho các hòa giải viên tham khảo. Đặc biệt, cần tăng cường phổ biến sâu rộng pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong nhân dân. Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.