Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Thông báo về việc thu hoạch vụ mùa

Ngày 14/09/2021 16:32:03

Thông báo về việc thu hoạch lúa mùa của bà con nhân dân xã Thọ Phú

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

         XÃ THỌ PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

    Số:       /TB-UBND

Thọ Phú,  ngày  06  tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tập trung tổ chức thu hoạch lúa mùa

 
 

 


UBND xã thông báo cho bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã, các ông, bà cán bộ chỉ đạo các thôn, Ban mặt trận, Ban chỉ huy thôn; Thực hiện tốt một số nội dung sau:

Lãnh đạo UBND xã, kiểm tra thăm đồng đánh gía chính xác thời điểm thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông theo từng trà, từng xứ đồng, của thôn để có kế hoạch thu hoạch cho phù hợp, thực hiện phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” khi lúa chín đạt 80% ở các xứ đồng.

Kiểm tra lại số lượng máy gặt đang có trên địa bàn thôn, lập danh sách báo cáo về UBND xã để đảm bảo công tác điều tiết máy gặt thu hoạch lúa mùa cho bà con kịp thời.

Tổ chức họp các chủ máy gặt, phân bố diện tích, xứ đồng, để các máy gặt tiến hành thu hoạch, lúa mùa cho nhân dân nhanh gọn; Thống nhất thỏa thuận mức giá thu hoạch chung cho tất cả chủ máy gặt, tránh tình trạng tranh chấp, ép giá đối với bà con nhân dân trong xã.

Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các chủ máy, thợ máy về thu hoạch lúa mùa trên đại bàn xã phải tuân thủ “Quy tắc 5K” trong phòng chống dịch Covid khi lao động trên đồng ruộng. Các chủ máy, thợ máy phải được tets nhanh và có kết quả âm tính mới được tham gia thu hoạch lúa mùa (chi phí xét nghiệm, tets Covid-19 các chủ máy chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của nhà nước).

Đảm bảo an ninh trật tự, các điều kiện sinh hoạt cho chủ máy, phụ máy, trong thời gian về thu hoạch lúa mùa cho nhân dân, không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời điểm thu hoạch lúa.

Giao cho Bộ phận nông nghiệp và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp đấu mối với các thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã và ban chỉ đạo sản xuất xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Đài phát thanh xã tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã về tiến độ thu hoạch lúa mùa cho bà con nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện.

Vậy UBND xã Thọ Phú thông báo để bà con nhân dân, ban mặt trận thôn, và các chủ máy gặt, biết và triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên./.

 

 

Thông báo về việc thu hoạch vụ mùa

Đăng lúc: 14/09/2021 16:32:03 (GMT+7)

Thông báo về việc thu hoạch lúa mùa của bà con nhân dân xã Thọ Phú

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

         XÃ THỌ PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

    Số:       /TB-UBND

Thọ Phú,  ngày  06  tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tập trung tổ chức thu hoạch lúa mùa

 
 

 


UBND xã thông báo cho bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã, các ông, bà cán bộ chỉ đạo các thôn, Ban mặt trận, Ban chỉ huy thôn; Thực hiện tốt một số nội dung sau:

Lãnh đạo UBND xã, kiểm tra thăm đồng đánh gía chính xác thời điểm thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ đông theo từng trà, từng xứ đồng, của thôn để có kế hoạch thu hoạch cho phù hợp, thực hiện phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” khi lúa chín đạt 80% ở các xứ đồng.

Kiểm tra lại số lượng máy gặt đang có trên địa bàn thôn, lập danh sách báo cáo về UBND xã để đảm bảo công tác điều tiết máy gặt thu hoạch lúa mùa cho bà con kịp thời.

Tổ chức họp các chủ máy gặt, phân bố diện tích, xứ đồng, để các máy gặt tiến hành thu hoạch, lúa mùa cho nhân dân nhanh gọn; Thống nhất thỏa thuận mức giá thu hoạch chung cho tất cả chủ máy gặt, tránh tình trạng tranh chấp, ép giá đối với bà con nhân dân trong xã.

Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các chủ máy, thợ máy về thu hoạch lúa mùa trên đại bàn xã phải tuân thủ “Quy tắc 5K” trong phòng chống dịch Covid khi lao động trên đồng ruộng. Các chủ máy, thợ máy phải được tets nhanh và có kết quả âm tính mới được tham gia thu hoạch lúa mùa (chi phí xét nghiệm, tets Covid-19 các chủ máy chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của nhà nước).

Đảm bảo an ninh trật tự, các điều kiện sinh hoạt cho chủ máy, phụ máy, trong thời gian về thu hoạch lúa mùa cho nhân dân, không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời điểm thu hoạch lúa.

Giao cho Bộ phận nông nghiệp và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp đấu mối với các thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã và ban chỉ đạo sản xuất xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Đài phát thanh xã tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã về tiến độ thu hoạch lúa mùa cho bà con nhân dân trên địa bàn xã được biết và thực hiện.

Vậy UBND xã Thọ Phú thông báo để bà con nhân dân, ban mặt trận thôn, và các chủ máy gặt, biết và triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên./.