Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Thọ Phú, giai đoạn 2012-2016

Ngày 19/12/2017 08:34:19

Thọ Phú là xã đồng bằng nằm về phía Bắc huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 6km.Tổng diện tích tự nhiên 479,48 ha (trong đó đất nông nghiệp là 326,76 ha chiếm 68,15%, đất phi nông nghiệp là 152,34ha chiếm 31,8%, đất chưa sử dụng 0,38ha chiếm 0,07%).

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


XD NTM XÃ THỌ PHÚ                                                         Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

Số:          /BC-BCĐThọ Phú,ngày 17  tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng


nông thôn mới xã Thọ Phú, giai đoạn 2012-2016

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ

 

Thọ Phú là xã đồng bằng nằm về phía Bắc huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 6km.Tổng diện tích tự nhiên 479,48 ha (trong đó đất nông nghiệp là 326,76 ha chiếm 68,15%, đất phi nông nghiệp là 152,34ha chiếm 31,8%, đất chưa sử dụng 0,38ha chiếm 0,07%). Phía Bắc giáp xã Thọ Vực, phía Nam giáp xã Dân Lực, phía Đông giáp xã Thiệu Hòa huyện Thiệu Hóa, phía Tây giáp xã Xuân Thịnh và Thọ Thế.

Toàn xã có 1.176 hộ với dân số là 3.474 người với 2.359 lao độngsinh sống ở 11 thôn. Đảng bộ xã Thọ Phú có 304 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ (Trong đó có 11 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học).

Bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập đầu người năm 2011 mới đạt 10,8triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,1%, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 58%; Cơ sở vật chất, giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; Hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng được khoảng 50% so với yêu cầu. Đến hết năm 2011 xã mới cơ đạt 8/19 tiêu chí NTM.

Trước tình hình đó BCH Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định Chương trình MTQG về xây dựng NTM là một nhiệm vụ mới và khó đối với xã nhà, do đó xây dựng thành công NTM sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Kết quả sau 5 năm thực hiện, xã Thọ Phú đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, an ninh trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận ''Xã đạt chuẩn Nông thôn mới'' năm 2016.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM theo các bước, trình tự cụ thể và tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ, ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã và Ban phát triển thôn. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Từ đó căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng Đề án, kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để Đề án đi vào cuộc sống của người dân.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chương trình MTQG xây dựng NTM được thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình và ý nghĩa của chương trình.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp, đóng góp của con em xa quê. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo quy chế dân chủ, các khoản đóng góp được đưa ra bàn bạc, thống nhất theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chương trình, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác tuyên truyền được tập trung chú trọng vào nội dung, mục tiêu,ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Các hình thức tuyên truyền phong phú như:Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; qua hệ thống truyền thanh của xã; thông qua các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng NTM do các tổ chức hội tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...;tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích nơi công cộng và các khu dân cư tập trung. Thông qua công tác tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ mục đích của xây dựng NTM là kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, hệ thống chính trị được ổn định, an ninh trật tự được vững mạnh. Từ đótạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng NTM thể hiện bằng các hoạt động thiết thực như tích cực sản xuất, phát triển kinh tế hộ, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh, tự giác góp công,góp kinh phí, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Đặc biệt thông qua các Hội đồng hương là con em Thọ Phú xa quê ở các nơi vận động con em đóng góp xây dựng NTM như cơ sở vật chất trường học; nhà văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa các thôn; đường giao thông nội đồng và các công trình tâm linh.Chính vì vậy mà mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng NTM đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình,hưởng ứng tích cực trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở địa phương.

3. Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

Cấp uỷ Đảng và chính quyền xã trong những năm qua đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, nhằm phát triển đa dạng hoá các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với nguyện vọng của người dân và đúng với nội dung của Chương trình xây dựng NTM.

Trong xã các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, gò hàn, đan lát, hương thắp nội địa và hương xuất khẩu,.…phát huy được lợi thế phát triển khá từ đó đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Toàn xã có 2 doanh nghiệp, có 18 xe ô tô khách và vận tải, có 200 hộ kinh doanh vừa và nhỏ,có 160 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, máy xay sát, có hàng chục cơ sở sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng và các nghề khác. Tổng thu từ các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại đạt hàng chục tỷ đồng. Thu nhập của người dân từng bước được nâng lên đạt 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3.2% (năm 2016).

4. Kết quả xây dựng hạ tầng nông thôn

Sau 5 năm thực hiện, đến nay xã đã nhựa hóa, cứng hóa được 45,9/48,9 km đường giao thông nông thônđạt 93,7%; cứng hóa được 7/8,9km giao thông nội đồng đạt 78,3%; kiên cố hóa được 7,9/9,2km kênh mương do xã quản lý đạt 85.8%;công trình cầu sông Hoàng đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đảm bảo việc đi lại, giao thương trong xã và với các xã lân cận trong khu vực.

Trường THCS cải tạo nâng caaos khu nhà 2 tầng, xây mới 4 phòng học và xây mới khu nhà hiệu bộ; các công trình phụ trợ, tu sửa khuôn viên đảm bảo cơ sở vật chất trường đạt chuẩn Quốc gia. Trường Mầm non và trường Tiểu học được chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

Công sở xã được xây mới thêm 4 phòng, và chỉnh trang lại khuôn viên và các công trình phụ trợ; mua sắm thêm các trang thiết bị làm việc phục vụ công việc của cơ quan.

Trạm Y tế xã được xây dựng thêm 04 phòng,  khuôn viên được chỉnh trang tu sửa, mua sắm thêm cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn.

Nhà văn hóa thôn: Có 8/11 thôn là xây mới nhà văn hóa và 3/11 thôn đầu tư nâng cấp; mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội họp của nhân dân trong thôn, với tổng mức đầu tư gần 4 tỉ đồng.

Xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang các nghĩa trang ở các cụm dân cư. Dần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong xã.

Chợ Hào được cải tạo và nâng cấp trên với diện tích 2.154 m2, mức đầu tư 1.063 triệu đồng, đảm bảo nhu cầu giao lưu buôn bán cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

5. Văn hóa - xã hội - môi trường

Hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục và môi trường luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Các hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM ngày càng được nâng cao chất lượng và đi vào cuộc sống. Đến nay đã có 11/11 thôn đạt tiêu chí văn hóa, 3/3 trường học đạt chuẩn văn hóa, xã được công nhận xã văn hóa năm 2016.

Các phong trào: dòng họ hiếu học;gia đình văn hóa; gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo,… được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt chính sách xã hội, người có công với cách mạng, thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách gặp khó khăn và cấp phát chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả khá, hiện đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc và đào tạo nghề đạt tỷ lệ 100%, chất lượng lao động được nâng cao, tổng số lao động được qua đào tạo 1425/2197 người, đạt 64,9%.

Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được nâng cao. Cơ sở vật chất của Trạm Y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Năm 2014, xã đạt chuẩn về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,16 % (năm 2016).

Công tác môi trường được quan tâm, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 49,3% số hộ sử dụng nước sạch; đường làng ngõ xóm thông thoáng, sạch sẽ. Nghĩa trang, bãi xử lý rác thải được quy hoạch, có quy chế hoạt động. Hình thành các Tổ thu gom rác ở các thôn, xây dựng lò đốt rác tại các hộ gia đình, tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần, cảnh quan môi trường khu dân cư ngày được cải thiện.

6. An ninh trật tự xã hội

Tình hình an ninh- trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, phong trào“Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được quan tâm đẩy mạnh. Ban chỉ đạo ANTT xã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về khu dân cư không có tội phạm về tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình, dòng họ tự quản, tổ an ninh xã hội của các khu dân cư, đã xây dựng được 11 tổ ANTT. Các tổ hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết cơ bản những mâu thuẫn, thắc mắc trong nội bộ khu dân cư. Thực hiện tốt Nghị định 406 của Chính phủ về không đốt pháo nổ, đèn trời trong dịp tết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn địnhvà giữ vững.Ban Công an xã hàng năm đều được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sang lên đường nhập ngũ, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

  7. Công tác xây dựng hệ thống chính trị

  Đảng bộ luôn xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thành công của địa phương. Do đó, thường xuyên tổ chức tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lối sống, việc làm, cử chỉ của mỗi cán bộ đảng viên. Đảng ủy đã đề ra chủ trương, Nghị quyết sát đúng về phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng đặc biệt là Nghị quyết về xây dựng NTM. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và vận động nhân dân thực hiện. Hàng năm Đảng bộ xã được Huyện ủy tặng Giấy khen và được công nhận “ Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ”.

  Chính quyền không ngừng được nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nhiều năm UBND xã được UBND huyện tặng giấy khen,

  Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sâu sát nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân lao động, sản xuất. MTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội đã thực sự là cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết, sự đồng thuận tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, trọng tâm là thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

  8. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

        Tổng kinh phí đã thực hiện: 106.365 triệu đồng, trong đó:

        -Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh: 6.028 triệu đồng, chiếm 5,7%;

        -Ngân sách huyện: 599triệuđồng, chiếm 0,56%;

        - Ngân sách xã: 18.276 triệu đồng, chiếm 17,18%;

        - Vốn Doanh nghiệp: 1.400 triệu đồng, chiếm 1,3%;

        - Nhân dân đóng góp: 78.942triệuđồng, chiếm 74,2%;

        - Con em xa quê đóng góp: 1.120 triệu đồng chiếm 1,05%.

Xây dựng NTM ở Thọ Phú đã thực sự làm cho bộ mặt của xã thay đổi toàn diện, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, các công trình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đó là nền tảng để Thọ Phú tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng NTM cho những năm tiếp theo phấn đấu xây dựng xã Thọ Phú thành xã kiểu mẫu vào năm 2020.

        9. Bài học kinh nghiệm

        Từ thực tiễn chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM thời gian qua, một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:

Một là:Xây dựng NTM là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. Vì vậy phải làm  tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng NTM  là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, dân làm, dân thụ hưởng, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó nhân dân tin tưởng, tự giác và tích cực thực hiện.

Hai là:Cấp uỷ Đảng, chính quyền phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát.

Ba là:Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương, khai thác các nguồn thu tại địa phương “Lấy sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước.

Xây dựng NTM trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó đạt.

Bốn là:Phải xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành một khối đoàn kếtthống nhất cùng thực hiện xây dựng NTM.  

 

III.NHIỆM VỤVÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Mục tiêu

Nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM đảm bảo yêu cầu Quyết định 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu.Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hướng đến xây dựng thành xã kiểu mẫu. Quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức trong hệ thống chính trị đạt tiên tiến, xuất sắc, 100% số thôn đạt thôn văn hóa, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

2. Một số giải pháp chủ yếu

-Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình sản xuất gia trại, trang trại, tăng cường công tác giáo dục, theo hướng đào tạo nghề gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

-Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm ở khu dân cư, nơi công cộng, đảm bảo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

-Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của khối nội chính, từ xã đến các thôn và khu dân cư;  tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đi đối với đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã.

-Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban, ngành đoàn thể từ xã đến các chi hội các thôn, nhất là công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương của địa phương đề ra.

-Thường xuyên giáo dục, nâng cao trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, bằng việc làm cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm, để nâng cao lòng tin đối với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ và nhân dân Thọ Phú vô cùng phấn khởi tự hào và vinh dự được đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là nguồn cổ vũ động viên vô cùng to lớn tạo động lực để Thọ Phú tiếp tục phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức mới trong giai đoạn tiếp theo. Với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Thọ Phú lần thứ XVIII đã đề ra, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia NTM và  phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh./.

KT TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Vũ Khắc Hiệp

  

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Thọ Phú, giai đoạn 2012-2016

Đăng lúc: 19/12/2017 08:34:19 (GMT+7)

Thọ Phú là xã đồng bằng nằm về phía Bắc huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 6km.Tổng diện tích tự nhiên 479,48 ha (trong đó đất nông nghiệp là 326,76 ha chiếm 68,15%, đất phi nông nghiệp là 152,34ha chiếm 31,8%, đất chưa sử dụng 0,38ha chiếm 0,07%).

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


XD NTM XÃ THỌ PHÚ                                                         Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

Số:          /BC-BCĐThọ Phú,ngày 17  tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng


nông thôn mới xã Thọ Phú, giai đoạn 2012-2016

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ

 

Thọ Phú là xã đồng bằng nằm về phía Bắc huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 6km.Tổng diện tích tự nhiên 479,48 ha (trong đó đất nông nghiệp là 326,76 ha chiếm 68,15%, đất phi nông nghiệp là 152,34ha chiếm 31,8%, đất chưa sử dụng 0,38ha chiếm 0,07%). Phía Bắc giáp xã Thọ Vực, phía Nam giáp xã Dân Lực, phía Đông giáp xã Thiệu Hòa huyện Thiệu Hóa, phía Tây giáp xã Xuân Thịnh và Thọ Thế.

Toàn xã có 1.176 hộ với dân số là 3.474 người với 2.359 lao độngsinh sống ở 11 thôn. Đảng bộ xã Thọ Phú có 304 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ (Trong đó có 11 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học).

Bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập đầu người năm 2011 mới đạt 10,8triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,1%, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 58%; Cơ sở vật chất, giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; Hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng được khoảng 50% so với yêu cầu. Đến hết năm 2011 xã mới cơ đạt 8/19 tiêu chí NTM.

Trước tình hình đó BCH Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định Chương trình MTQG về xây dựng NTM là một nhiệm vụ mới và khó đối với xã nhà, do đó xây dựng thành công NTM sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Kết quả sau 5 năm thực hiện, xã Thọ Phú đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, an ninh trật tự - an toàn xã hội được giữ vững, được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận ''Xã đạt chuẩn Nông thôn mới'' năm 2016.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

 Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM theo các bước, trình tự cụ thể và tổ chức họp Ban chấp hành Đảng bộ, ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã và Ban phát triển thôn. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành, các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phụ trách và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Từ đó căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng Đề án, kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện. Thường xuyên giao ban để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để Đề án đi vào cuộc sống của người dân.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chương trình MTQG xây dựng NTM được thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình và ý nghĩa của chương trình.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự đầu tư hỗ trợ của các doanh nghiệp, đóng góp của con em xa quê. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo quy chế dân chủ, các khoản đóng góp được đưa ra bàn bạc, thống nhất theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chương trình, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác tuyên truyền được tập trung chú trọng vào nội dung, mục tiêu,ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Các hình thức tuyên truyền phong phú như:Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; qua hệ thống truyền thanh của xã; thông qua các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng NTM do các tổ chức hội tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...;tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích nơi công cộng và các khu dân cư tập trung. Thông qua công tác tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ mục đích của xây dựng NTM là kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, hệ thống chính trị được ổn định, an ninh trật tự được vững mạnh. Từ đótạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng NTM thể hiện bằng các hoạt động thiết thực như tích cực sản xuất, phát triển kinh tế hộ, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh, tự giác góp công,góp kinh phí, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Đặc biệt thông qua các Hội đồng hương là con em Thọ Phú xa quê ở các nơi vận động con em đóng góp xây dựng NTM như cơ sở vật chất trường học; nhà văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa các thôn; đường giao thông nội đồng và các công trình tâm linh.Chính vì vậy mà mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng NTM đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình,hưởng ứng tích cực trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở địa phương.

3. Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

Cấp uỷ Đảng và chính quyền xã trong những năm qua đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, nhằm phát triển đa dạng hoá các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với nguyện vọng của người dân và đúng với nội dung của Chương trình xây dựng NTM.

Trong xã các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, gò hàn, đan lát, hương thắp nội địa và hương xuất khẩu,.…phát huy được lợi thế phát triển khá từ đó đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Toàn xã có 2 doanh nghiệp, có 18 xe ô tô khách và vận tải, có 200 hộ kinh doanh vừa và nhỏ,có 160 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, máy xay sát, có hàng chục cơ sở sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng và các nghề khác. Tổng thu từ các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại đạt hàng chục tỷ đồng. Thu nhập của người dân từng bước được nâng lên đạt 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3.2% (năm 2016).

4. Kết quả xây dựng hạ tầng nông thôn

Sau 5 năm thực hiện, đến nay xã đã nhựa hóa, cứng hóa được 45,9/48,9 km đường giao thông nông thônđạt 93,7%; cứng hóa được 7/8,9km giao thông nội đồng đạt 78,3%; kiên cố hóa được 7,9/9,2km kênh mương do xã quản lý đạt 85.8%;công trình cầu sông Hoàng đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đảm bảo việc đi lại, giao thương trong xã và với các xã lân cận trong khu vực.

Trường THCS cải tạo nâng caaos khu nhà 2 tầng, xây mới 4 phòng học và xây mới khu nhà hiệu bộ; các công trình phụ trợ, tu sửa khuôn viên đảm bảo cơ sở vật chất trường đạt chuẩn Quốc gia. Trường Mầm non và trường Tiểu học được chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

Công sở xã được xây mới thêm 4 phòng, và chỉnh trang lại khuôn viên và các công trình phụ trợ; mua sắm thêm các trang thiết bị làm việc phục vụ công việc của cơ quan.

Trạm Y tế xã được xây dựng thêm 04 phòng,  khuôn viên được chỉnh trang tu sửa, mua sắm thêm cơ sở vật chất đảm bảo đạt chuẩn.

Nhà văn hóa thôn: Có 8/11 thôn là xây mới nhà văn hóa và 3/11 thôn đầu tư nâng cấp; mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội họp của nhân dân trong thôn, với tổng mức đầu tư gần 4 tỉ đồng.

Xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang các nghĩa trang ở các cụm dân cư. Dần từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong xã.

Chợ Hào được cải tạo và nâng cấp trên với diện tích 2.154 m2, mức đầu tư 1.063 triệu đồng, đảm bảo nhu cầu giao lưu buôn bán cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

5. Văn hóa - xã hội - môi trường

Hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục và môi trường luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Các hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM ngày càng được nâng cao chất lượng và đi vào cuộc sống. Đến nay đã có 11/11 thôn đạt tiêu chí văn hóa, 3/3 trường học đạt chuẩn văn hóa, xã được công nhận xã văn hóa năm 2016.

Các phong trào: dòng họ hiếu học;gia đình văn hóa; gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo,… được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết định 1323 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt chính sách xã hội, người có công với cách mạng, thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách gặp khó khăn và cấp phát chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn phát triển và đạt kết quả khá, hiện đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc và đào tạo nghề đạt tỷ lệ 100%, chất lượng lao động được nâng cao, tổng số lao động được qua đào tạo 1425/2197 người, đạt 64,9%.

Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được nâng cao. Cơ sở vật chất của Trạm Y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Năm 2014, xã đạt chuẩn về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,16 % (năm 2016).

Công tác môi trường được quan tâm, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 49,3% số hộ sử dụng nước sạch; đường làng ngõ xóm thông thoáng, sạch sẽ. Nghĩa trang, bãi xử lý rác thải được quy hoạch, có quy chế hoạt động. Hình thành các Tổ thu gom rác ở các thôn, xây dựng lò đốt rác tại các hộ gia đình, tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần, cảnh quan môi trường khu dân cư ngày được cải thiện.

6. An ninh trật tự xã hội

Tình hình an ninh- trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, phong trào“Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được quan tâm đẩy mạnh. Ban chỉ đạo ANTT xã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về khu dân cư không có tội phạm về tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình, dòng họ tự quản, tổ an ninh xã hội của các khu dân cư, đã xây dựng được 11 tổ ANTT. Các tổ hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết cơ bản những mâu thuẫn, thắc mắc trong nội bộ khu dân cư. Thực hiện tốt Nghị định 406 của Chính phủ về không đốt pháo nổ, đèn trời trong dịp tết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn địnhvà giữ vững.Ban Công an xã hàng năm đều được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sang lên đường nhập ngũ, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

  7. Công tác xây dựng hệ thống chính trị

  Đảng bộ luôn xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thành công của địa phương. Do đó, thường xuyên tổ chức tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lối sống, việc làm, cử chỉ của mỗi cán bộ đảng viên. Đảng ủy đã đề ra chủ trương, Nghị quyết sát đúng về phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng đặc biệt là Nghị quyết về xây dựng NTM. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và vận động nhân dân thực hiện. Hàng năm Đảng bộ xã được Huyện ủy tặng Giấy khen và được công nhận “ Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ”.

  Chính quyền không ngừng được nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nhiều năm UBND xã được UBND huyện tặng giấy khen,

  Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sâu sát nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân lao động, sản xuất. MTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội đã thực sự là cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết, sự đồng thuận tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, trọng tâm là thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

  8. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

        Tổng kinh phí đã thực hiện: 106.365 triệu đồng, trong đó:

        -Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh: 6.028 triệu đồng, chiếm 5,7%;

        -Ngân sách huyện: 599triệuđồng, chiếm 0,56%;

        - Ngân sách xã: 18.276 triệu đồng, chiếm 17,18%;

        - Vốn Doanh nghiệp: 1.400 triệu đồng, chiếm 1,3%;

        - Nhân dân đóng góp: 78.942triệuđồng, chiếm 74,2%;

        - Con em xa quê đóng góp: 1.120 triệu đồng chiếm 1,05%.

Xây dựng NTM ở Thọ Phú đã thực sự làm cho bộ mặt của xã thay đổi toàn diện, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, các công trình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đó là nền tảng để Thọ Phú tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng NTM cho những năm tiếp theo phấn đấu xây dựng xã Thọ Phú thành xã kiểu mẫu vào năm 2020.

        9. Bài học kinh nghiệm

        Từ thực tiễn chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM thời gian qua, một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:

Một là:Xây dựng NTM là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. Vì vậy phải làm  tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng NTM  là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, dân làm, dân thụ hưởng, người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó nhân dân tin tưởng, tự giác và tích cực thực hiện.

Hai là:Cấp uỷ Đảng, chính quyền phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát.

Ba là:Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương, khai thác các nguồn thu tại địa phương “Lấy sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước.

Xây dựng NTM trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó đạt.

Bốn là:Phải xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành một khối đoàn kếtthống nhất cùng thực hiện xây dựng NTM.  

 

III.NHIỆM VỤVÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Mục tiêu

Nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM đảm bảo yêu cầu Quyết định 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu.Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, hướng đến xây dựng thành xã kiểu mẫu. Quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% tổ chức trong hệ thống chính trị đạt tiên tiến, xuất sắc, 100% số thôn đạt thôn văn hóa, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

2. Một số giải pháp chủ yếu

-Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình sản xuất gia trại, trang trại, tăng cường công tác giáo dục, theo hướng đào tạo nghề gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

-Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm ở khu dân cư, nơi công cộng, đảm bảo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

-Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của khối nội chính, từ xã đến các thôn và khu dân cư;  tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa đi đối với đấu tranh ngăn chặn, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn xã.

-Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban, ngành đoàn thể từ xã đến các chi hội các thôn, nhất là công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương của địa phương đề ra.

-Thường xuyên giáo dục, nâng cao trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, bằng việc làm cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm, để nâng cao lòng tin đối với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ và nhân dân Thọ Phú vô cùng phấn khởi tự hào và vinh dự được đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là nguồn cổ vũ động viên vô cùng to lớn tạo động lực để Thọ Phú tiếp tục phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức mới trong giai đoạn tiếp theo. Với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Thọ Phú lần thứ XVIII đã đề ra, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia NTM và  phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh./.

KT TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Vũ Khắc Hiệp