Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Thọ Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Ngày 01/07/2022 14:34:23

Chiều ngày 30/6, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, các ông, bà thôn trưởng cùng cán bộ công chức dự hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của xã, phối hợp tích cực với chính quyền, Khối dân vận Đảng uỷ xã, chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn gắn với phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã tới thôn đã chủ động, tích cực đồng hành cùng Nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tại địa phương.

Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh viên da nổi cục đàn gia súc, vận động Nhân dân thu hoạch lúa trà sớm cho việc thu hoạch vụ chiêm xuân. Ngoài ra, quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển đoàn viên, hội viên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng
.1.jpg

Đồng chí: Lê Văn Tuấn- Chủ tịch Ủy Ban MTTQ 

 Đoàn thanh niên tiếp dục duy trì mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức phong trào ngày thứ 7 tình nguyện, tổ chức rọn vệ sinh khu công sở, khu di tích lịch sử Lê Thì Hiến và đài tưởng niệm, phối hợp với Ban công an xã duy trì tốt mô hình “ Đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm ANTT”.

Hội Nông dân nhân rộng mô hình thu gom rác thải, công tác tuyên truyền để Nhân dân xử lý rác đúng nơi quy định .

Hội CCB triển khai mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tham gia hướng dẫn, công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 - 2024 tại các tổ bầu cử thành công tốt đẹp.

Uỷ ban MTTQ xã thực hiện tốt quy chế phối hợp. Xây dựng các văn bản, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn ban công tác mặt trận thôn thực hiện công tác Mặt trận năm 2022 theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Hội PN tiếp tục duy trì các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia phong trào thi dân vũ do Hội LHPN và Công đoàn huyện Triệu Sơn tổ chức.

Ngoài ra, Hội LHPN tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng  gia đình hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Hội phụ nữ luôn tích cực sản xuất chăm lo cải thiện đời sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Hội


 .2.jpg

           Đồng chí Vũ Khắc Hiệp- Chủ tịch UBND xã Phát biểu tại hội nghị

3.jpg

Từ kết quả đạt trong 6 tháng đầu năm. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp vào mục tiêu xây dựng của xã nhà trong việc thực hiện các kế hoạch của cơ quan đề ra thời gian tới./.

 

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Thọ Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Đăng lúc: 01/07/2022 14:34:23 (GMT+7)

Chiều ngày 30/6, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, các ông, bà thôn trưởng cùng cán bộ công chức dự hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của xã, phối hợp tích cực với chính quyền, Khối dân vận Đảng uỷ xã, chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn gắn với phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã tới thôn đã chủ động, tích cực đồng hành cùng Nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tại địa phương.

Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh viên da nổi cục đàn gia súc, vận động Nhân dân thu hoạch lúa trà sớm cho việc thu hoạch vụ chiêm xuân. Ngoài ra, quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển đoàn viên, hội viên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng
.1.jpg

Đồng chí: Lê Văn Tuấn- Chủ tịch Ủy Ban MTTQ 

 Đoàn thanh niên tiếp dục duy trì mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức phong trào ngày thứ 7 tình nguyện, tổ chức rọn vệ sinh khu công sở, khu di tích lịch sử Lê Thì Hiến và đài tưởng niệm, phối hợp với Ban công an xã duy trì tốt mô hình “ Đội thanh niên xung kích tham gia bảo đảm ANTT”.

Hội Nông dân nhân rộng mô hình thu gom rác thải, công tác tuyên truyền để Nhân dân xử lý rác đúng nơi quy định .

Hội CCB triển khai mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tham gia hướng dẫn, công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 - 2024 tại các tổ bầu cử thành công tốt đẹp.

Uỷ ban MTTQ xã thực hiện tốt quy chế phối hợp. Xây dựng các văn bản, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn ban công tác mặt trận thôn thực hiện công tác Mặt trận năm 2022 theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Hội PN tiếp tục duy trì các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia phong trào thi dân vũ do Hội LHPN và Công đoàn huyện Triệu Sơn tổ chức.

Ngoài ra, Hội LHPN tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng  gia đình hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Hội phụ nữ luôn tích cực sản xuất chăm lo cải thiện đời sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Hội


 .2.jpg

           Đồng chí Vũ Khắc Hiệp- Chủ tịch UBND xã Phát biểu tại hội nghị

3.jpg

Từ kết quả đạt trong 6 tháng đầu năm. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp vào mục tiêu xây dựng của xã nhà trong việc thực hiện các kế hoạch của cơ quan đề ra thời gian tới./.