Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
157446

Xã Thọ Phú khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng-An Ninh đối tượng 4 cấp xã quản lý

Ngày 01/01/1970 08:00:00

Sáng 01/10/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thọ Phú đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 cấp xã quản lý năm 2022.

 Căn cứ kế hoạch số 824/KH-HĐGDQP- An ninh của Hội đồng GDQP-AN huyện Triệu Sơn về công tác GDQP-AN năm 2022. Sáng 01/10/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thọ Phú  đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 cấp xã quản lý năm 2022. Trung tá Lê Khắc Hùng phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng.toàn cảnh lớp học 2.jpg

                                                 Hình ảnh: Toàn cảnh lớp học
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 cấp xã quản lý có 84 học viên là cán bộ, công chức công nhân viên chức 2 nhà trường và các đồng chí bí thư, thôn trưởng, trưởng phó các chi hội, đảng viên 06 thôn trong toàn xã. Trong thời gian bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”; “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới”; “Đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; “Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; “yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”; “Không gian mạng và những vấn đề về an ninh không gian mạng quốc gia”. Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia…

Đ.c Vũ Khắc Hiệp.jpg
          Hình ảnh: Đ/c Vũ Khắc Hiệp- Chủ tịch hội đồng QP-AN xã phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Vũ Khắc Hiệp chủ tịch Hội đồng QP và AN xã  nhấn mạnh: Để chủ động ngăn chặn hiệu quả những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, phải hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phải cập nhật đầy đủ kiến thức QP&AN. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng tích cực ghi chép nghiên cứu nội dung để viết bài thu hoạch toàn khoá và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Xã Thọ Phú khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng-An Ninh đối tượng 4 cấp xã quản lý

Đăng lúc: 01/01/1970 08:00:00 (GMT+7)

Sáng 01/10/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thọ Phú đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 cấp xã quản lý năm 2022.

 Căn cứ kế hoạch số 824/KH-HĐGDQP- An ninh của Hội đồng GDQP-AN huyện Triệu Sơn về công tác GDQP-AN năm 2022. Sáng 01/10/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Thọ Phú  đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 cấp xã quản lý năm 2022. Trung tá Lê Khắc Hùng phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng.toàn cảnh lớp học 2.jpg

                                                 Hình ảnh: Toàn cảnh lớp học
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 cấp xã quản lý có 84 học viên là cán bộ, công chức công nhân viên chức 2 nhà trường và các đồng chí bí thư, thôn trưởng, trưởng phó các chi hội, đảng viên 06 thôn trong toàn xã. Trong thời gian bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”; “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới”; “Đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; “Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; “yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”; “Không gian mạng và những vấn đề về an ninh không gian mạng quốc gia”. Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia…

Đ.c Vũ Khắc Hiệp.jpg
          Hình ảnh: Đ/c Vũ Khắc Hiệp- Chủ tịch hội đồng QP-AN xã phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Vũ Khắc Hiệp chủ tịch Hội đồng QP và AN xã  nhấn mạnh: Để chủ động ngăn chặn hiệu quả những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, phải hiểu rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phải cập nhật đầy đủ kiến thức QP&AN. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng tích cực ghi chép nghiên cứu nội dung để viết bài thu hoạch toàn khoá và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.